1. Bảo hành hàng hóa bị lỗi hỏng do cửa hàng:

Hàng hóa của chúng tôi được đóng gói cẩn thận và đưa đến tay khách hàng.

Tuy nhiên trong quá trình vận hành sản xuất và đóng gói, sản phẩm không khỏi bị lỗi, hỏng. Đó là điều chúng tôi không hề mong muốn. Nếu vô tình khách hàng có mua phải sản phẩm bị lỗi hỏng đó thì chúng tôi sẽ bồi thường 100% giá trị đơn hàng, kể cả tiền phí vận chuyển nếu có.

2. Bảo hành hàng hóa bị hỏng do đơn vị vận chuyển:

Nếu hàng hóa bị lỗi, hỏng do đơn vị vận chuyển. Khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để cùng chúng tôi khắc phục. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề và hoàn lại 100% giá trị đơn hàng của quý khách.

3. Bảo hành hàng hóa bị hỏng do khách hàng:

Việc bóc tách hàng hóa và sử dụng, bảo quản đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trên bao bì sản phẩm. Vì vậy quý khách lưu ý đến phần hướng dẫn sử dụng và bảo quản. Nếu quý khách không làm đúng theo hướng dẫn sản phẩm bị hỏng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.