1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tây Nguyên Food tiến hành thu thập, xử lý thông tin của Khách hàng để lại trên Website, hoặc kết nối qua email, số điện thoại và hotline của công ty nhằm mục đích nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác yêu cầu của khách hàng.

Thông qua đó, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ giải quyết các vướng mắc mà khách hàng đang gặp phải trong thời gian sớm nhất.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Quý khách hàng được thu thập dưới các hình thức sau:

  • Thông tin khách hàng để lại khi liên hệ tư vấn trực tiếp trên trang web của chúng tôi
  • Thông tin khách hàng khi gọi qua điện thoại và hotline hỗ trợ
  • Thông tin khách hàng cung cấp qua email

Để mua hàng của chúng tôi bắt buộc khách hàng phải để lại thông tin liên hệ cần thiết để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do tính chất kỹ thuật không một thông tin nào có thể truyền bằng đường truyền internet với mức độ bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ một cam kết mang tính chất tuyệt đối nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin của khách hàng nếu bạn có chia sẻ thông tin đó với người khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Những thông tin Quý khách hàng cung cấp trên trang Web của chúng tôi sẽ được lưu trữ dài hạn kể từ thời điểm khách hàng liên hệ.